SAMSUNG
Docomo SC-02E mất sóng, Docomo SC-02E mất boot, Docomo SC-02E mất baseband repair ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Galaxy Note II, Samsung N7100, Samsung N7100T, Samsung N7105, Samsung SHV-E250S, Samsung SHV-E250K, Samsung SHV-E250L, Samsung Docomo SC-02E up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 4h.
Giá: 00 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung T699 mất nguồn, Samsung T699 mất boot, Samsung T699 cứu boot ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Galaxy S Relay 4G T-Mobile, Samsung T699 up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 24h.
Giá: 300,000 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung Galaxy Note II mất nguồn, Samsung Galaxy Note II mất boot, Samsung Galaxy Note II mất imei, Samsung Galaxy Note II mất baseband repair ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Galaxy Note II, Samsung N7100, Samsung N7100T, Samsung N7105, Samsung SHV-E250S, Samsung Docomo SC-02E up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 4h.
Giá: 00 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung N7100 mất nguồn, Samsung N7100 mất boot, Samsung N7100 cứu boot, Samsung N7100 repair boot ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Galaxy Note II, Samsung N7100, Samsung N7100T, Samsung N7105, Samsung SHV-E250S, Samsung Docomo SC-02E up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 4h.
Giá: 00 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung SHV-E250S mất nguồn, Samsung SHV-E250S mất imei, Samsung SHV-E250S mất baseband, Samsung SHV-E250S treo logo fix ok

ww.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Galaxy Note II, Samsung N7100, Samsung N7100T, Samsung N7105, Samsung SHV-E250S, Samsung SHV-E250K, Samsung SHV-E250L, Samsung Docomo SC-02E up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 4h.
Giá: 00 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung SHV-E250K mất imei, Samsung SHV-E250K mất sóng, Samsung SHV-E250K mất baseband fix ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Galaxy Note II, Samsung N7100, Samsung N7100T, Samsung N7105, Samsung SHV-E250S, Samsung SHV-E250K, Samsung SHV-E250L, Samsung Docomo SC-02E up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 4h.
Giá: 00 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung SHV-E250L mất sóng, Samsung SHV-E250L mất imei, Samsung SHV-E250L mất baseband repair ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Galaxy Note II, Samsung N7100, Samsung N7100T, Samsung N7105, Samsung SHV-E250S, Samsung SHV-E250K, Samsung SHV-E250L, Samsung Docomo SC-02E up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 4h.
Giá: 00 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung Wave 3 treo logo, Samsung Wave 3 repair boot, Samsung Wave 3 cứu boot ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Wave 3, Samsung S8600, Samsung M410K, Samsung M410S up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 24h.
Giá: 300,000 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung M410K mất boot, Samsung M410K treo logo, Samsung M410K cứu boot ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Wave 3, Samsung S8600, Samsung M410K, Samsung M410S up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 24h.
Giá: 00 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung M410S treo logo, Samsung M410S mất boot, Samsung M410S cứu boot ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Wave 3, Samsung S8600, Samsung M410K, Samsung M410S up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 24h.
Giá: 300,000 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung T889 imei null, Samsung T889 baseband unknow, Samsung T889 mất sóng repair ok

- Nhận Repair cho những máy up rom mất boot như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049..giá 300.000vnd. 1->4h
Giá: 300,000 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung N7105 imei null, Samsung N7105 mất sóng, Samsung N7105 mất imei, Samsung N7105 repair baseband ok

- Nhận Repair cho những máy up rom mất boot như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049..giá 300.000vnd. 1->4h
Giá: 300,000 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung I8190 imei null, Samsung I8190 mất sóng, Samsung I8190 repair baseband unknow ok

- Nhận Repair cho những máy up rom mất boot như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049..giá 300.000vnd. 1->4h
Giá: 300,000 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung I717 mất nguồn, Samsung I717 up rom mất nguồn, Samsung I717 mất boot, Samsung I717 cứu boot, Samsung I717 repair boot ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung Galaxy Note 4G, Samsung SGH-I717, Samsung Galaxy Note LTE I717 up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 400.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 24h.
Giá: 400,000 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Samsung M240S mất nguồn, Samsung M240S mất boot, Samsung M240S cứu boot, Samsung M240S repair boot ok

www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung SHW-M240S up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd. - Thời gian xử lý từ 1-> 24h.
Giá: 300,000 VNĐ Khu Vực: Toàn Quốc >>Chi Tiết<<
Trang đầu «1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10» Trang cuối
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nguyễn Văn Được
(Biên Hòa - Đồng Nai)
0919.722.331


Nguyễn Văn Được
(Biên Hòa - Đồng Nai)
0919.722.331


THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập:

Tổng lượt truy cập